WEB TASARIM HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Bir tarafta hakanmedya ile diğer taraftan ………………………………………………………………………………………. ………………………………………

adresinde mukim ………………………………………….. ………………………………………….. …………………………..

(Kısaca MÜSTERİ olarak anılacaktır) aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

 

Madde 2 – KONU

İşbu sözleşme MÜŞTERİ ’in iletişim, tanıtım, reklam ve benzeri  hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu Web Tasarım Projesinin hakan medya tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

 

Madde 3 – MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1 MÜSTERİ, web tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları kendisi tedarik etmekle yükümlüdür.

3.2 MÜSTERİ.Hakan medya tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının hakan medya’ya ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.3 MÜSTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, hakan medya’nın  hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Madde 4 – HAKAN MEDYA’nın YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 HAKAN MEDYA, MÜŞTERİ ’nin tanıtım ve reklam için ihtiyaç duyduğu yazılımları (web tasarımı) hazırlamakla yükümlüdür.

4.2 HAKAN MEDYA,  MÜSTERİ ’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 48 saat içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.

4.3 HAKAN MEDYA, MÜSTERİ için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki değişiklikler (komple tasarım değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4 HAKAN MEDYA,MÜSTERİ tarafından talep edilen ek tasarım (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) için, gerekli etüdü tamamlandıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.5 HAKAN MEDYA,MÜSTERİ tarafından talep Site içeriğinde kullanılmak üzere teslim ettiği video,resim ve yazıların telif hakkının MÜŞTERİ ’e ait olduğunu, bu bilgilerin hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder

 

Madde 5 – HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

5.1 İşbu sözleşme ile taahhüt edilen hizmetin süresi  1(bir) yıl olarak belirlenmiştir, süre bitiminde her iki tarafın mutabakatı sonucu hizmet süresi ücreti mukabilinde uzatılabilir.

5.2 Hizmet bedeli HAKAN MEDYA tarafından ……………………….TL(Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.

5.4 Hizmet bedeli’nin yarısı işe başlanmadan önce diğer yarısı iş teslim edildiğinde MÜSTERİ tarafından HAKAN MEDYA ‘Firma Sahibi (Hakan YİĞİT’e) ödenecektir.

5.5 Ödemelerin yapılmaması durumunda, HAKAN MEDYA taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek hakkına sahiptir.

 

Madde 6 – YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İs bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Osmaniye

Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

6(altı) maddeden ve 2(iki) sayfadan oluşan işbu sözleşme ………./………./………. tarihinde 2(iki) nüsha olarak

düzenlenmiştir.

 

 

 

HAKAN MEDYA WEB TASARIM HİZMETLERİ                                                                   MÜŞTERİ

Adı Soyadı:                                                                                                                                     Adı Soyadı:

İmza:                                                                                                                                                İmza:

 

 

Hemen İndir

Sözleşmeyi WORD dökümanı olarak indirin

Sözleşmeyi PDF dökümanı olarak indirin

?